Synvisc

Podstawowe skladniki:

polimery hylanowe,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

poprawia właściwości smarujące płynu maziowego, zmniejsza ból,

Wskazania:

Przy okresowym zastąpieniu i uzupełnienieniu płynu maziówkowego w leczeniu bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz w celu zwiększenia ruchomości stawów przez ograniczenie lub eliminację bólu.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Dostawowo. Preparat ma postać gotowych, jałowych strzykawek, przeznaczonych do jednorazowego użtyku. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. W razie potrzeby preparat można podawać do więcej niż jednego stawu jednocześnie w tym samym czasie. Przy podawaniu preparatu należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki. Działania niepożądane: Może wystąpić ból, uczucie ciepła, obrzęk i/lub wysięk w okolicy stawu, przy czym nasilenie dolegliwości jest większe przy pierwszym podaniu preparatu. Dolegliwości te mają zwykle charakter przemijający. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy ma się nadwrażliwość na lek. Poinformuj lekarza o przebytym zapaleniu lub zakażeniu stawów. Jeśli jest się lub podejrzewa się, że jest się w ciąży lub karmi się piersią.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *