Thiogamma 600

Podstawowe skladniki:

kwas alfa-liponowy

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwutleniające, korzystnie wpływające na prawidłowy metabolizm komórek nerwowych.

Wskazania:

Przy zaburzeniach czucia w polineuropatii cukrzycowej.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. W trakcie leczenia nie spożywać alkoholu (alkohol osłabia działanie leku). Nie zaleca się podawania leku dzieciom poniżej 18 roku życia. Kwas alpha-liponowy może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych w związku z tym wskazana jest ścisła kontrola poziomu cukru. Należy: Przestrzegać zaleceń lekarza. Zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce i datą ważności przed jego zastosowaniem. Przechowywać lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Nie należy: Stosować leku przeterminowanego. Odstępować leku innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Rzadko uczucie ucisku w głowie, trudności w oddychaniu, odczyny alergiczne. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy poinformować lekarza. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwość na kwas alfa-liponowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią oraz gdy przyjmujesz doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub insulinę, cisplatynę lub jakiekolwiek leki, nawet te dostępne bez recepty.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *