Trilafon enanthate

Podstawowe skladniki:

enantan perfenazyny

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości uspokajające, przeciwlękowe, przeciwwymiotne, przeciwpsychotyczne.

Wskazania:

Przy schizofrenii i innych psychozach- zwłaszcza jako leczenie podtrzymujące i zapobieganie nawrotom. Przy nudnościach, wymiotach o ciężkim przebiegu -u dorosłych.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować głęboko domięśniowo. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Podczas leczenia nie spożywać alkoholu. Należy: Przestrzegać zaleceń lekarza. Zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce i datą ważności przed jego zastosowaniem. Przechowywać lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Nie należy: Stosować leku przeterminowanego. Odstępować leku innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Senność, osłabienie, zawroty głowy, niekiedy paradoksalne pobudzenie, niepokój, koszmarne sny, objawy pozapiramidowe (nieskoordynowane i mimowolne ruchy kończyn lub całego ciała, niepokój ruchowy), drgawki, rzadko złośliwy zespół neuroleptyczny, nudności, wymioty, uczucie suchości w jamie ustnej lub nadmierne wydzielanie śliny, biegunki, zaparcia, zatrzymanie moczu, spadki ciśnienia przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą, zaburzenia rytmu serca, niekiedy wzrost ciśnienia tętniczego, mlekotok, przerost gruczołów sutkowych u mężczyzn, zaburzenia cyklu miesiączkowego, obniżenie libido, zaburzenia wytrysku, wzrost lub spadek poziomu cukru we krwi, patologiczny wzrost wydzielania hormonu wzrostu, zaburzenia w obrazie krwi, pokrzywka, rumień, złuszczające zapalenie skóry, zmiany pigmentowe w rogówce i siatkówce (szczególnie po długim okresie leczenia). Lek upośledza sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na lek, zaburzeń funkcji wątroby i/lub nerek, uszkodzeń szpiku kostnego, niedociśnienia, niedomykalności zastawki dwudzielnej, feochromocytomu- guz nadnerczy powodujący zwiększone wydzielanie adrenaliny, jaskry z wąskim kątem przesączania, cukrzycy, gruczolaka prostaty, padaczki, astmy oskrzelowej, rozedmy płuc, zaburzeń układu krwiotwórczego, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza jeśli stosujesz leki obniżające ciśnienie krwi, leki cholinolityczne, leki przeciwdepresyjne (inhibitory MAO), leki przeciwgorączkowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwcukrzycowe, leki wpływające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, narkotyki) lub jakiekolwiek leki, nawet te dostępne bez recepty.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *