Trioxal

Podstawowe składniki:

itrakonazol

Postać leku:

kapsułki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwgrzybicze.

Wskazania:

Przy kandydozie sromu i pochwy, łupieżu pstrym, grzybicy skóry wywołanej przez wrażliwe na itrakonazol grzyby (m.in. grzybica stóp, tułowia, rąk), grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity i/lub drożdżaki, grzybiczych zakażeniach rogówki, kandydozie jamy ustne, grzybicach układowych.

Ważne informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Lek przyjmować tuż po posiłku. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Należy: Przestrzegać zaleceń lekarza. Zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce i datą ważności przed jego zastosowaniem. Przechowywać lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Nie należy: Stosować leku przeterminowanego. Odstępować leku innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych jest większa, jeśli lek jest przyjmowany nieprzerwanie przez dłuższy czas (1 miesiąc). Bardzo rzadko zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych, neuropatia obwodowa, ból i zawroty głowy, zastoinowa niewydolność krążenia, spadek poziomu potasu we krwi, reakcje skórne, zaburzenia cyklu miesiączkowego, reakcje alergiczne, obrzęki. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy o nich poinfromować lekarza. Po leczeniu trwającym miesiąc, a także u chorych z objawami zapalenia wątroby należy kontrolować czynność wątroby. W przypadku zaburzeń czynności wątroby należy przerwać leczenie. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na itrakonazol lub substancje pomocnicze preparatu, czynnej choroby wątroby, zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych, niewydolności serca, ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią. W ciąży stosować wyłącznie w zagrażających życiu grzybicach układowych oraz w przypadkach, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Ponadto należy poinformować lekarza jeśli przyjmujesz terfenadynę, astemizol, cizaprid, triazolam, midazolam, chinidynę, pimozyd, statyny (m.in. simwastatyna, lowastatyna), doustne leki przeciwzakrzepowe, inhibitory proteazy HIV (ritonawir, indinawir, sakwinawir), niektóre cytostatyki (alkaloidy Vinca, busulfan, trimetreksat, docetaksel), antagonistów wapnia (werapamil, pochodne dihydropirydyny), niektóre leki immunosupresyjne (cyklosporynę, takrolimus, sirolimus), digoksynę, karbamazepinę, buspiron, alfentanyl, alprazolam, metyloprednizolon, rifabutynę, ebastynę, reboksetynę lub jakiekolwiek leki, nawet te dostępne bez recepty. 

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *