Vasosan

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Podstawowe skladniki:

cholestyramina,

Postać leku:

granulat

YOUR EXISTING AD GOES HERE

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości obniżające stężenie kwasów żółciowych we krwi, zapobiegające zaparciom, zmniejszające poziom cholesterolu,

Wskazania:

Przy hiperlipidemiach (zespoły zaburzeń metabolicznych objawiające się podwyższonym poziomem frakcji cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi) pierwotnych i wtórnych, w leczeniu świądu skóry spowodowanego żółtaczką zastoinową.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.Należy zachować przynajmniej 2-godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem cholestyraminy a przyjęciem innych leków.Działania niepożądane: Osłabienie łaknienia, pieczenie w żołądku, nudności, wymioty, wzdęcie, stolce tłuszczowe, biegunka, a przy długotrwałym stosowaniu zrzeszotnienie kości.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na cholestyraminę lub pozostałe składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, niedrożności dróg żółciowych, przewlekłych zaparciach, fenyloketonurii, o przyjmowaniu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K), glikozydów naparstnicy, propranololu, tiazydów, antybiotyków tetracyklinowych lub doustnie penicyliny. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.

Oceń to post