Viracept (tabletki)

Podstawowe skladniki:

nelfinawir,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciw wirusowi HIV,

Wskazania:

W terapii skojarzonej u dorosłych, młodzieży i dzieci od 3 roku życia, przeciw wirusowi HIV – 1.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Preparat przyjmować w trakcie posiłku.Działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, wzdęcia, nudności), wysypka, zmiany w obrazie krwi, choroby wątroby, nasilenie krwawień u chorych na hemofilię, bóle mięśniowe. Niezbyt często reakcje nadwrażliwości, zaburzenia metaboliczne.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na nelfinawir lub pozostałe składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, cukrzycy, fenyloketonurii, hemofilii, o przyjmowaniu terfenadyny, astemizolu, cyzaprydu, amiodaronu, chinidyny, pimozydu, triazolamu, midazolamu, pochodnych sporyszu, rifampicyny, produktów zawierających ziele dziurawca. Preparat może być podawany kobietom w ciąży wyłącznie jeśli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Konieczne jest przerwanie karmienia piersią podczas stosowania preparatu.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *