Zomig

Podstawowe skladniki:

zolmitriptan,

Postać leku:

tabletki powlekane

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

właściwości przeciwmigrenowe,

Wskazania:

Przy napadach bólu migrenowego z aurą lub bez aury. Leku nie stosuje się profilaktycznie.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Stosować doustnie. Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz po rozpoznaniu migreny i wykluczeniu innych możliwych przyczyn bólów głowy. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. U pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, czynniki dziedziczne), kobiet po menopauzie i mężczyzn po 40 roku życia lek stosuje się po badaniach wykluczających choroby układu krążenia. Działania niepożądane: Często obserwowano: nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, osłabienie lub bóle mięśni, zawroty głowy, senność, osłabienie, uczucie gorąca, nieprawidłowe odczuwanie bodźców dotykowych, uczucie ciężkości kończyn, ucisk w okolicy gardła, szyi, w obrębie kończyn i w klatce piersiowej. Rzadko: kołatanie serca, reakcje nadwrażliwości, ból głowy. Bardzo rzadko: zawał mięśnia sercowego, skurcz naczyń wieńcowych, chorobę niedokrwienną serca, przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego. Pacjent powinien sprawdzić, jaka jest jego indywidualna reakcja po zażyciu leku. Jest mało prawdopodobne, aby zażycie leku Zomig mogło spowodować pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ może pojawić się senność lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza o nadciśnieniu tętniczym, chorym sercu lub stwierdzonych czynnikach ryzyka choroby serca, schorzeniach wątroby, o wszystkich przypadkach niedokrwienia mózgu lub wystąpienia udaru naczyniowego mózgu, które wydarzyły w przeszłości, o przyjmowaniu immych leków przeciwmigrenowych i przeciwdepresyjnych hamujących aktywność enzymu monoaminooksydazy (MAO) np. Aurorix, Mocloxil, preparaty zawierające wyciąg z dziurawca, cimetydynę (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub choroby wrzodowej), antybiotyki z grupy chinolonów (np. ciprofloksacynę), a także fluoksetynę, sertralinę, paroksetynę (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI). Ponadto należy poinformować lekarza o ciąży i karmieniu piersią.Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Preparat może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz oceni, że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu preparatu u matek karmiących piersią – po przyjęciu leku zaleca się przerwanie karmienia piersią na 24 godziny. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Oceń to post