Arechin

Podstawowe składniki:

difosforan chlorochiny,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwzapalne, pierwotniakobójcze,

Wskazania:

W profilaktyce i leczeniu prawie wszystkich postaci zimnicy, niekiedy w skojarzeniu z innymi lekami przeciwzimniczymi. W leczeniu czerwonki pełzakowej, głównie pełzakowym zapaleniu wątroby, lambliozie opornej na inne leczenie, kolagenoz – głównie liszaju rumieniowatego, reumatoidalnego zapalenia stawów.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Indywidualne, zależne od tolerancji i stanu chorego. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Ostrożnie stosować u dzieci. Podczas dłuższego leczenia należy kontrolować obraz krwi, okresowo dokonywać kontroli okulistycznych, unikać nasłonecznienia i naświetlania promieniami UV. Działania niepożądane: zaburzenia akomodacji oka, obrzęk i zmiany rogówki, uszkodzenie siatkówki, zanik nerwu wzrokowego, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, pobudzenie psychiczne, niekiedy drgawki i zaburzenia psychotyczne, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmiany w zapisie EK,  głuchota, neuromiopatie, zaburzenia w obrazie krwi, ból głowy, świąd skóry. Przy przedawkowaniu mogą wystąpić zaburzenia oddychania, zapaść krążeniowa, wstrząs i drgawki. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku zmian w oku (uszkodzona siatkówka, zaburzenia widzenia), łuszczycy, porfirii, ostrych schorzeń wątroby i/lub nerek, zmian w obrazie krwi, stosowania leków przeciwzakrzepowych, leków obniżających ciśnienie krwi. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *