Cordarone (tabletki)

Podstawowe składniki:

amiodaron,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości przeciwarytmiczne, zmniejszające częstotliwość skurczów serca, zmniejszające zapotrzebowanie serca na tlen,

Wskazania:

Przy zaburzeniach rytmu w przebiegu zespołu Wolff’a-Parkinsona-White’a, migotaniu i trzepotaniu przedsionków, napadowych tachyarytmiach nadkomorowych: częstoskurczu nadkomorowym i węzłowym, gdy inne leki nie mogą być zastosowane. W leczeniu groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne.

Ważne informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Uwaga! W trakcie trwania leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne lub stosować środki ochronne. Amiodaron powoduje nadwrażliwość na światło, która może utrzymywać się po kilku miesiącach od zaprzestania leczenia. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów poniżej 18 roku życia. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostało ustalone. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: zwolnienie akcji serca (aż do zatrzymania akcji serca u pacjentów z zaburzeniami czynności węzła zatokowego lub w podeszłym wieku), zaburzenia przewodzenia (blok węzłowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy różnego stopnia), zaburzenia rytmu; mikrozłogi w rogówce; nieswoiste wysypki skórne, sporadycznie występujące złuszczające zapalenie skóry; niedoczynność lub nadczynność tarczycy; przewlekłe choroby wątroby, toksyczne uszkodzenia tkanki płucnej (alergiczne zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zwłóknienie płuc, zapalenie opłucnej, zarostowe zapalenie oskrzelików); rzadko zaburzenia neurologiczne (neuropatia obwodowa, miopatia), ból i zawroty głowy, zaburzenia czucia, bezsenność, drżenia pozapiramidowe, metaliczny smak w ustach, uczucie zmęczenia.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na amiodaron lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, chorobach tarczycy, bradykardii zatokowej, bloku zatokowo-przedsionkowym, zespole chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem), bloku przedsionkowo-komorowym II lub III° (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem), o przyjmowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych, przeciwarytmicznych ( takich jak chinidyna, prokainamid, dizopiramid, sotalol, bretylium), erytromycyny dożylnie, kotrimoksazolu, pentamidyny, chlorpromazyny, tiorydazyny, haloperydolu, pimozydu,  preparatów litu, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (doksepina, amitryptylina), terfenadyny, astemizolu, leków przeciwmalarycznych (chinina, chlorochina, meflochina), werapamilu, diltiazemu, leków  ?-adrenolitycznych, leków przeczyszczających, leków, które mogą spowodować zmniejszenie stężenia potasu i/lub magnezu we krwi (leki moczopędne, kortykosteroidy, tetrakozaktyd), digoksyny, fenytoiny, cyklosporyny. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Oceń to post
Udostępnij:
Dodaj komentarz 0

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *