Memotropil 20%

Podstawowe skladniki:

piracetam,

Postać leku:

roztwór do wlewu

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości usprawniające metabolizm komórek nerwowych,

Wskazania:

Przy niedokrwiennym udarze mózgu.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować dożylnie, we wlewie kroplowym. Czas stosowania leku ustala lekarz. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej od wystąpienia objawów. Nie należy nagle przerywać leczenia piracetamem u pacjentów z mioklonią (nagłe, szybkie, niezależne od woli ruchy spowodowane przez krótkie skurcze mięśni), ponieważ zwiększa się ryzyko napadów padaczkowych. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 16 roku życia. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. Działania niepożądane: Po zastosowaniu leku w dawce powyżej 5 g na dobę często występowały: zaburzenia snu, bezsenność, nerwowość, depresja, lęk, agresja; nudności, wymioty, biegunka, bóle w nadbrzuszu (szczególnie podczas długotrwałego leczenia). Rzadko: zawroty głowy, wahania ciśnienia tętniczego krwi. W pojedynczych przypadkach: reakcje alergiczne, senność. Sporadycznie: obniżenie progu drgawkowego u pacjentów leczonych równocześnie lekami przeciwdrgawkowymi. Podczas leczenia występowały również: zwiększenie masy ciała (podczas długotrwałego leczenia), pobudzenie seksualne, zwiększenie libido.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na piracetam. Należy poinformować lekarza o schorzeniach nerek i/lub wątroby, niedociśnieniu, o przyjmowaniu leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy, leków należących do grupy neuroleptyków (np. Haloperidol, Fenactil, Thiordazin) lub hormonów tarczycy. Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.  Piracetam może wywołać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: senność, nerwowość, nadmierną aktywność ruchową. Dlatego lek może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.