Minirin (aerozol do nosa)

Podstawowe skladniki:

desmopresyna,

Postać leku:

aerozol do nosa

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości zmniejszające wydalanie moczu,

Wskazania:

Przy moczówce prostej ośrodkowe, moczeniu nocnym.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować donosowo. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.Ostrożnie stosować u osób bardzo młodych i osób w podeszłym wieku.Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki u dzieci do ukończenia 1 roku życia należy wykonywać w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską.Działania niepożądane: ból głowy, nudności i bóle brzucha, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej nosa lub krwawienia z nosa, uogólnione reakcje alergiczne, zaburzenia emocjonalne. Leczenie desmopresyną bez jednoczesnego ograniczenia podaży płynów może prowadzić do nadmiernego zatrzymywania wody w organizmie, co objawia się zwiększeniem masy ciała, zmniejszeniem stężenia sodu we krwi, bólami głowy, nudnościami lub w ciężkich przypadkach drgawkami.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na desmopresynę lub pozostałe składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o niewydolności krążenia, psychicznie uwarunkowanym nadmiernym przyjmowaniu płynów, o przyjmowaniu indometacyny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, chlorpromazyny, karbamazepiny. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o podejrzeniu ciąży oraz karmieniu piersią.