Minirin (iniekcje)

Podstawowe skladniki:

desmopresyna,

Postać leku:

roztwór do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości zmniejszające wydalanie moczu,

Wskazania:

Przy nastepujących schorzeniach: moczówka prosta ośrodkowa. Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki. Utrzymanie prawidłowego przepływu krwi podczas zabiegów chirurgicznych i przed wykonaniem inwazyjnej diagnostyki u chorych z łagodną postacią hemofilii A i łagodną postacią choroby von Willebranda (z wyjątkiem typu 2B).W czasie podawania desmopresyny należy kontrolować ciśnienie krwi pacjenta oraz poziom czynnika VIII C.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.Działania niepożądane: Stosowanie desmopresyny bez równoczesnego ograniczenia podaży płynów może powodować zatrzymanie płynów, obniżenie poziomu sodu we krwi, a w poważniejszych przypadkach – drgawki. Duże dawki leku mogą sporadycznie powodować bóle głowy, nudności, skurczowe bóle brzucha o niewielkim nasileniu oraz w chwili podania przemijające zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi z przyspieszeniem akcji serca i zaczerwienieniem twarzy. Po podaniu desmopresyny w iniekcjach bardzo rzadko obserwowano odczyn w miejscu wstrzyknięcia, skórne odczyny alergiczne oraz uogólnione reakcje alergiczne o dużym nasileniu.Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Należy poinformować lekarza o nadmiernym spożywaniu płynów, niewydolności krążenia, niestabilnej chorobie wieńcowej, mukowiscydozie, o przyjmowaniu indometacyne, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, chlorpromazyny, karbamazepiny, leków moczopędnych. Zaleca się ostrożność podczas stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.