Vertigen

Podstawowe skladniki:

dichlorowodorek betahistyny,

Postać leku:

tabletki

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

Właściwości poprawiające ukrwienie błędnika,

Wskazania:

W chorobach ucha wewnętrznego (np. choroba Meniera) i innych, objawiających się zawrotami głowy, szumem w uszach i narastającym upośledzeniem słuchu. Uwaga! Poprawa może nastąpić dopiero po upływie kilku tygodni leczenia.

Wazne Informacje:

Sposób użycia. Stosować doustnie.Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek przyjmować podczas posiłku. Uwaga! Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.Działania niepożądane: Rzadko zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Bardzo rzadko: wysypka skórna, świąd. Ponadto ból głowy i sporadycznie senność. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy poinformować lekarza. Ostrzeżenia: Należy poinformować lekarza w przypadku nadwrażliwości na dichlorowodorek betahistyny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Należy poinformować lekarza o nastepujących dolegliwościach: choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, astma oskrzelowa, guz chromochłonnym nadnerczy, wysypka lub alergiczny nieżyt nosa (ryzyko zaostrzenia objawów), ciężka postać niedociśnienia, rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, o przyjmowaniu leków przeciwalergicznych (zmniejszenie skuteczności leku), salbutamolu . Nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią. Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. senność, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.

Oceń to post
Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *