Infanrix IPV+Hib

Podstawowe skladniki:

toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, szczepionka przeciw H. influenzae typ b, szczepionka przeciw krztuścowi, szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana),

Postać leku:

proszek i zawiesina do przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań

Nazwa międzynarodowa:

Zamienniki:

Działanie:

czynne uodpornianie dzieci przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b,

Wskazania:

Jako czynne uodpornianie dzieci od 2 miesiąca życia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis( choroba Heinego-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b. Preparat jest również zalecany jako szczepionka uzupełniająca u dzieci uprzednio uodpornianych szczepinoką DTP (przeciw błonicy, krztuścowi i tężcowi), polio i antygenami Hib (Haemophilus influenzae typu b). Szczepionka nie zabezpiecza przed infekcją innymi typami Haemophilus influenzae ani przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez inne drobnoustroje.

Wazne Informacje:

Sposób użycia: Domięśniowo. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Szczepionka jest przeznaczona dla dzieci. Działania niepożądane: bolesność, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania. Gorączka, niepohamowany płacz, wymioty, biegunka, utrata apetytu oraz pobudzenie. Ostrzeżenia: należy poinformować lekarza w przypadku gdy Twoje dziecko ma nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub wykazało objawy nadwrażliwości po poprzednim zastosowaniu szczepionki, gdy przechodzi ostre infekcje lub inne choroby przebiegające z gorączką.